Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

TECİLE YETKİLİLER VE LİMİTLERİ
(6183 SAYILI KANUN MADDE:48)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 10.03.2014 tarihli 2014/1 seri nolu Tahsilat İç Genelgesi ile tecil ve taksitlendirme yetkisini yeniden belirlemiştir.

 
Buna göre;

 

  Tutar (TL.)
Büyük Vergi Dairesi Başkanlığı için 3.000.000,00 YTL.
- Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için 2.250.000,00 YTL.
- Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıkları için 1.500.000,00 YTL.
- Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için 1.250.000,00 YTL.
- Defterdarlıklar için 600.000,00 YTL.
- Bağımsız Vergi Daireleri için 100.000,00 YTL.
- Bağlı Vergi Daireleri için 50.000,00 YTL.

 

 Ayrıca 2014/1 seri nolu Tahsilat İç Genelgesi uyarınca bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 300.000 TL; Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 200.000 TL uygulanacaktır.

 

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar, yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, tecil müracaat tarihinden itibaren azami 36 aylık süre aşılmayacak şekilde tecile yetkilidir.Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar;  36 ayı aşmamak koşuluyla kendilerine bağlı her bir vergi dairesi için farklı tecil yetkisi belirleyebileceklerdir.

 

Konu hakkında söz konusu Tahsilat İç Genelgesince verilen yetkiye istinaden Başkanlık Makamından alınan olura istinaden İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığımıza bağlı vergi daireleri;

 

a) Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik cezaları, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6001 sayılıKarayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geniş ücreti ve idari para cezasından olan alacaklar ile yüksek öğrenim kredi borcu, yüksek öğrenim harç kredi ve bunlara ilişkin fer'ilerinin tecil taleplerini tutar sınırlaması olmaksızın müracaat tarihinden itibaren azami 30 aya kadar,

 

b-) Tecil kapsamında bulunan 300.000,00 TL'ye kadar ki diğer alacaklar için müracaat tarihinden itibaren azami 24 aya kadar,

 

tecil ve taksitlendirme yapmaya yetkili kılınmıştır.

Son Güncelleme Tarihi : Friday, 25-03-2016 19:11

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik