Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

SMMM VE YMM’LİK MEVZUATI AÇISINDAN RAKAMSAL HADLER

 

  2009 2010 2011 2012 2013
TL TL TL TL TL
AKTİF TOPLAM 4.358.000 4.694.000 5.176.000 5.580.000 5.799.000
NET SATIŞLAR TOPLAMI 8.715.000 9.386.000 10.349.000 11.156.000 11.594.000

37 ve 41 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğine göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır.

 B-BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDAKİ MÜKELLEFLER

NO TÜRÜ      2009 2010 2011 2012   2013
         
         TL TL   TL TL TL
1 II. SINIF TACİRLERDEN  
a Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satış tutarları 146.000 157.000 173.000 186.000 193.000
b Yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı tutarı 73.000 79.000 87.000 94.000 98.000
2 Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılat tutarı 146.000 157.000 173.000 186.000 193.000
3 Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların bir önceki yıl hasılatı 102.000 110.000 173.000 186.000 193.000

 

Anılan Tebliğe göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarınaimzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Not:

2007 Yılı yeniden değerleme oranı % 7,2

2008 Yılı yeniden değerleme oranı % 12,0

2009 Yılı yeniden değerleme oranı % 2,2

2010 Yılı yeniden değerleme oranı % 7,7

2011 Yılı yeniden değerleme oranı % 10,26

2012 Yılı yeniden değerleme oranı %7,80

2012 Yılı yeniden değerleme oranı %3,93

Son Güncelleme Tarihi : Friday, 25-03-2016 18:59

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik