Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

E-  İMZALATMA KAPSAMINDAKİ  MÜKELLEFLER

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

AKTİF TOPLAM

 

3.807.000. YTL

4.264.000. TL

4.358.000. TL

4.694.000. TL

5.176.000. TL

5.580.000. TL

5.799.000. TL

6.385.000. TL

 

NET SATIŞLAR TOPLAMI

 

7.613.000. YTL

 

 

8.527.000. TL

 

 

8.715.000. TL

 

 

9.386.000. TL

 

 

10.349.000. TL

 

 

11.156.000. TL

 

 

11.594.000. TL

 

 

12.766.000. TL

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 2014 yılı aktif toplamı 6.385.000 TL ve net satışlar toplamı 12.766.000 TL’yi aşmayanlar, 2015 yılına ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadır.

(4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ)

 

F-  İMZALATMA MECBURİYETİ KAPSAMI DIŞINDAKİ MÜKELLEFLER

 

1

II. SINIF TACİRLERDEN

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

a

 

Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satış tutarları

128.000. YTL

143.000. TL.

146.000.TL

157.000.TL

173.000.TL

186.000.TL

193.000.TL

213.000.TL

 

b

 

Yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı tutarı

63.000. YTL

71.000.TL.

73.000.TL

79.000.TL

87.000.TL

94.000.TL

98.000.TL

108.000.TL

2

Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılat tutarı

128.000. YTL

143.000.TL

146.000.TL

157.000.TL

173.000.TL

186.000.TL

193.000.TL

213.000.TL

3

Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların bir önceki yıl hasılatı

89.000. YTL

 

100.000.TL

 

 

102.000.TL

 

 

110.000.TL

 

 

121.000.TL

 

 

130.000.TL

 

 

135.000.TL

 

 

149.000.TL

 

   2015 yılı vergilendirme dönemi ile ilgili olarak;

    - II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satışlarının tutarı 213.000 TL’yi, bunlar dışındaki işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 108.000 TL’yi;

   - Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılatları tutarı 213.000 TL’yi;

   - Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanlardan bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 149.000 TL’yi

   aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

(4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ)

 

    G- Kurumlar Vergisi İstisnasına ilişkin işlemlerle ilgili aşağıda yıllar itibariyle belirlenen hadlerin aşılması halinde söz konusu işlemlerin  yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi zorunludur.

İŞLEMLER

2010 (*) 37 SIRA NO.LU TEBLİĞ

2011 (*) 37 SIRA NO.LU TEBLİĞ

2012 (*) 37 SIRA NO.LU TEBLİĞ

2013 (*) 37 SIRA NO.LU TEBLİĞ

2014 (*) 37 SIRA NO.LU TEBLİĞ

2015 (*) 37 SIRA NO.LU TEBLİĞ

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

   159.000.TL

   171.000.TL

   189.000.TL

   204.000.TL

   212.000.TL

   233.000.TL

Son Güncelleme Tarihi : Friday, 25-03-2016 18:31

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik