Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

GEREKLİ EVRAKLAR
BAĞKUR
BAĞ-KUR'LUNUN SAĞLIK KARNESİ İÇİN
 Yazdır

1- EKSTRE
2- MALİYEDEN VEYA ODADAN TASTİKLİ EVRAK
3- 1 ADET FOTOGRAF
4- VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN
5- FOTOGRAF ( 1 ADET)
6- KİMLİK FOTOKOPİSİ

BAĞ-KUR'A GİRİŞ BİLDİRGESİ İÇİN
 Yazdır

1-Vukaatlı Nüfus Cüzdanı Örneği
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Üç Aylık Başvuru süresi geçmiş ise 85 ytl idai para cezası (79000004) Nolu Halk Bankası Hesabına Yatacak

 

BELEDİYE
İÇKİLİ İŞYERİ RUHSATI(MURATPAŞA BELE.)
 Yazdır

-Tapu (Noter Onaylı)
-İskan
-Oda Kaydı
-Numarataj Belgesi (Berlediye'den)
-Emlak Borcu Yoktur (Belediye'den )
-Kira Kontratı (Noter Onaylı)
-Bağ-kur veya SSK Kayıt Belgesi
-2 Adet Fotoğraf
-Şirket Anasözleşmesi
-Şirket İmza Sirküleri
-Vergi Levhası
-1 adet İkametgah
-2 adet Nüfus Cüzdanı Sureti
-Sabıka Kaydı
-Okul veya camiye 100 m uzakta olmalı
-GBT Sorgulaması ( Belediye'den)

İÇKİLİ YERLER VE KAHV.İÇİN İSTENİLEN BEL
 Yazdır

1-TAPU FOTOKOPİSİ(TASTİKLİ TAPU SENEDİ)
2- KİRA KONTRATI (NOTERDEN TASTİKLİ)
3- İKAMETGAH İLMUHABERİ
4- NÜFUS CÜZDAN SURETİ
5- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
6- SABIKA KAYDI
7- İMZA SİRKÜSÜ
8- ODA KAYDI BELGESİ
9- VERGİ LEVHASI BELGESİ
10- KAYMAKAMLIKTAN HAVALELİ DİLEKÇE
11- 2 ADET TELLİ DOSYA (YARIM KAPAK)
12- 2 ADET ÖRNEK FİŞİ- 2 ADET POSTA PULU
13- 4 ADET FOTOGRAF
14- PARMAK İZİ SİCİLİ (ASAYİŞ BÜRODAN)
15-BULAŞICI HASTALIKLARI OLMADIĞINA DAİR
UZMAN HEKİMDEN ALINACAK SAĞLIK RAPORU
NOT: ŞİRKET ADINA KAYIT OLUNACAKSA
- RESMİ İLAN GAZETESİ
- YÖNETİM KURULU KARARI TUTANAĞI
- YETKİ BELGESİ MÜD.İÇİN YÖN.KARARI SÜRT

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI
 Yazdır

1- 1 ADET TELLİ DOSYA
2- 1 ADET DİLEKÇE (İŞYERİ AÇMA VE HF.TAT
3- BAŞVURU FORMU DOLDURULACAK
4- 5 ADET FOTOĞRAF
5- TAPU SURETİ
6- KİRA KONTRATI
7- YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI 6kg FATURASI
8- BAĞKUR VEYA SİGORTA KAYDI
9- USTALIK BELG.NOTERDEN SÖZLEŞMELİ
10-BAĞLI BULUNDUĞU ODA KAYDI
11-NÜFUS CÜZDANI SURETİ
12-İKAMETGAH İLMUHABİRİ
13-EMLAK,ÇTV.VEİLAN REKLAM SERV.ONAY KAĞ
14-İSKAN RAPORU
15-ŞİRKET OLAN İŞYERLERİNİN ANA SÖZ.
16-ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN İMZA SİRKÜSÜ
17-UMUMA AÇIK YERLER İÇİN EMN.MÜD.DİLEK.

 
ÇALIŞMA BAK.
YABANCI PERSONEL ÇALIŞ.İZİN BEL.İÇİN
 Yazdır

1-DİLEKÇE
2-4 ADET MÜRACAAT FORMU,VESİKALIK FOTOĞ.
3-PASAPORT TÜRKÇE TERCÜME NOTER TASTİKLİ
4-ÖZGEÇMİŞ(DETAYLI OLACAK)NOTER ONAYLI
5-ÖĞRETİM DURUMU(İSPATLAYICI BEL.NOT.ONA
6-MESLEKİ KONUMU(MES.EĞ.GER.NOT.TAST.BEL
7-YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRMA SEBEBİ DET
8-ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
9-İMZA SİRKÜLERİ
10-VEKALETNAME
11-VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
12-ODA KAYIT SURETİ
NOT : YABANCI 6 AYDAN UZUN SURELİ İKAMETGAHI VARSA ÇALIŞMA BAKANLIĞINA YOKSA KENDİ ÜLKESİNDEKİ TÜRK KONSOLOSLUĞUNA BAŞVURACAKTIR. YABANCI ÇAIŞTIRMAK İSTEYEN ŞİRKETTE ÇALIŞMA BAKANLIĞINA AYRICA BAŞVURACAKTIR.

YABANCILARDA OTURMA İZNİ ALMA
 Yazdır

1-NOTER ONAYLI PASAPAORT
2-VARSA GAYRİMENKUL TAPUSU
3-4 ADET FOTOĞRAF
4-HARÇ YATIRILACAK
5-EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR DAİRE
BAŞKANLIĞINA BAŞVURU YAPILACAK

 
ESNAF ODASI
ESNAF SANATKARLAR SİCİLİNE KAYIT İÇİN
 Yazdır

1- Vergi Levhası Fotokopisi (1 Adet)
2- Yoklama Tutanağı
3- İkametgah Belgesi (2 Adet)
4- Nüfus Cüzdan Sureti (2 Adet)
5- Vesikalık Fotograf (4 Adet)
6- Kayıt İçin Ödenecek. 273,00 YTL
7- Mükellefin Kendisi

ESNAF ODASI KAYDI İÇİN GEREKENLER
 Yazdır

-İŞE BAŞLAMA YOKLAMA TUTANAĞI
-4 ADET FOTOĞRAF
-2 ADET FOTOĞRAFLI İKAMETGAH
-KİMLİK FOTOKOPİSİ
-USTALIK BELGESİ (USTALIK BELGESİ GEREKTİREN İŞLERLE UĞRAŞANLAR İÇİN)
SİCİL KAYDI ANTALYADAN YAPILMAKTADIR.KİŞİNİN BİZZAT KENDİSİ YADA VEKALET VERECEĞİ BİR KİŞİ KAYIT İŞLEMLERİNİ YAPABİLİR.

 
GÜMRÜK
GÜMRÜK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN EVR.
 Yazdır

1- TİCARET SİCİL GAZETESİ
2- ODA KAYIT SURETİ
3- İMZA SİKÜLERİ
4- VERGİ NUMARASI YAZISI
5- VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEF OLDUĞUNA
AİT BİR YAZI ALINMASI
6- VEKALETNAME

 
SSK
SAĞLIK KARNESİ SİGORTALININ KENDİSİ İÇİN
 Yazdır

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Vizite Kağıdı (90 günlük)
3- 1 Adet Fotoğraf

ŞİRKET S.S.K.'YA KAYIT İÇİN
 Yazdır

1- Şirket Ana Sözleşmesi VEYA sicil gaz.
2- Vergi Levhası Fotokopisi
3- Şirket Müdürünün Nüfus Cüz. Sureti
4- Şirket Müdürünün İmza Sirküleri
5- Şirket Müdürünün İkametgah Belgesi (şirket imza sirküsü de olabilir.)
Hepsinin Fotokopileri Yeterli

SİGORTALININ YURT DIŞI VİZESİ İÇİN
 Yazdır

SİGORTALIYA GİDECEĞİ ÜLKEDEN DAVETİYE
VARSA BU DAVETİYE İLE SSK'YA GİDİP
GEREKLİ EVRAKLARI ALABİLİR. DAVETİYE
YOKSA EN SON GİRDİĞİ İŞYERİNDE EN AZ
BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLMASI GEREKİR.

SSK DOSYASI (özel Bina) AÇILMASI İÇİN :
 Yazdır

1- İkametgah Senedi / 1
2- Nüfus Cüzdan Sureti / 1
3- İmza Sirküleri / 1
4- Yapı Ruhsatı Fotokopisi
5- İşyeri Bildirgesi (3 Adet)
6- Ek 11 +İnşaat Ruhsatı

SAĞLIK KARNESİ SİGORTALININ EŞİ İÇİN
 Yazdır

1- 1 ADET FOTOGRAF
2- KİMLİK FOTOKOPİSİ
3- VİZİTE KAĞIDI
4- VUKUATLI NÜFUZ CÜZDANI ÖRNEĞİ

SAĞLIK KARNESİ SİGORTALININ ÇOCUĞU İÇİN
 Yazdır

1- NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
2- 1 ADET FOTOGRAF (6 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN)
3- SAĞLIK BELGESİ
4- VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ

SSK RAPOR PARASI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
 Yazdır

-İŞYERİNDEN SSK'YA HİTABEN SİGORTALININ
RAPORLU OLDUĞU TARİHLERDE ÇALIŞMADIĞINA
DAİR YAZI. ( 2008 den İtibaren E Bildirge Üzerinden )
-ALINAN RAPOR
-RAPOR TARİHİNDEN ÖNCE 120 GÜNÜ GÖSTERİR
VİZİTE KAĞIDI.
-SİGORTALININ KENDİSİ NÜFUS CÜZDANI İLE
BERABER GİDECEK .

SSK İŞYERİ KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 Yazdır

ŞAHISLAR İÇİN
1- 1 Adet İkametgah İlmuhaberi
2- 1 Adet Nüfus Cüzdanı Sureti
3- 1 Adet İmza Sirküsü
4- 1 Adet Vergi Levhası Fotokopisi
5- İşyeri Bildirgesi(3 ADET)
BİLDİRGEYİ VEKALET İLE İMZAYALAYAN KİŞİ
VARSA VEKİLİNDE YUKARIDAKİ EVRAKLARI
TAMAMLANACAKTIR. +EK11

DOĞUM RAPOR PARASI ALMAK İÇİN GEREKENLER
 Yazdır

1- Doğum önü raporu
2- Doğum sonu raporu
3- Bebek doğum raporu
4- Doğum tarihinden geriye 120 günlük ücretleri yazılı vizite kağıdı
5- İş yerinden rapor tarihlerinde çalışmamıştır yazısı ( tarihler açık olarak yazılacak )
6- Sağlık karnesi ön yüz fotokopisi
7- Doğum önü çalışmamış aktarma raporu

 
TAPU
ŞİRKET ADINA TAPU TESCİLİNDE GEREKLİ EVR
 Yazdır

- TİCARET SİCİL TASTİKNAMESİ
- ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ
- YETKİ BELGESİ
- ŞİKETİN VERGİ LEVHASI VEYA VERGİ
NUMARASINI GÖSTERİR BELGE
- ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ
(YABANCI UYRUKLU İSE PASAPORT TERC.)

 
TİCARET ODASI
TİCARET ODA VİZE BAŞVURULARI İÇİN BELGE
 Yazdır

1. PASAPORT (en az 6 aylık geçerlilik)
2. VERGİ LEVHASI FOT.(NOTERDEN TASTİKLİ)
3. GAYRİMENKUL FOT. (TAPU, VS...VARSA)
4. BANKA HESAP CÜZDANI (HESAP VARSA)
5. DAVETİYE (İŞ BAĞLANTISI GÖSTEREN DAV.
6. ODA KAYIT SURETİ
7. FAALİYET BELGESİ
8. VİZE REFERANS BELGESİ
9. TİCARET SİCİL GAZETESİ
10.VİZE İŞLEM MASRAFI / 20.000.000-TL
11.İMZA SİRKÜLERİ (noterden olacak)
12.VİZE TALEP FORMU (odadan talep edilir
13.1 FOTOGRAF
14.TİCARET ODASI DIŞINDA VARSA,ODA,DERNE
K,VAKIF,VS.KAYIT BELGESİ
15.EŞLER REFAKAT EDİYORSA ŞİRKET ORTAĞI
İSE AYNI EVRAKLAR VERİLİR,EV HANIMLARI
İÇİN EVLİLİK CÜZDANI ASLI GEREKİR.
16.KONS.VİZE ÜCRETİ OLARAK: 1ay 40dm,6ay
70dm,1 yıl 100dm,2yıl 160dm,3yıl 220dm

ANONİM ŞİRKETİ'NİN TİC.ODASINA KAYDI
 Yazdır

A.KURULUŞ :

1.Noter Onaylı Ana Sözleşme
2.Dilekçe
3.Kayıt Beyannamesi
4.İmzalı Meslek Grubu Listesi
5.T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname
6.Ortakların muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (3 adet)
7.Ortakların adet muhtardan onaylı ikametgah belgesi (3 adet)
8.Ortakların fotoğrafı (2 adet)
9.Yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin imza beyannamesi (3 adet)

10.Yetkili tarafından imzalanmış “Şirket bildirim Formu” (4 adet)

ANONİM ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENENLER
 Yazdır

ŞUBE AÇILIŞI:
1.MERKEZ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ONAYLI ANA SÖZLEŞME VE T.TİCARET SİCİLİ GAZETESİ.
2.MERKEZ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ONAYLI,KURULUŞUNDAN İTİBAREN ,ŞUBE AÇILIŞINA KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE YAPILAN TÜM DEĞİŞİKLİKLERE AİT BELGELER VE BUNLARIN YAYINLANDIĞI TİCARET SİCİLİ GAZETELERİ.(TARİH SIRASINA GÖRE)
3.ŞUBE AÇILIŞI İÇİN T.S.T.55.MADDEYE GÖRE DÜZENLENMİŞ MERKEZ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ALINMIŞ BELGE
4.ŞUBE AÇILIŞINA İLİŞKİN NOTERDEN ONAYLI KARAR ÖRNEĞİ. (2 ASIL,2 FOTOKOPİ)
BU KARARDA; ŞUBE UNVANI,SERMAYESİ,YETKİLİLERİ (İKAMET ADRESLERİ YAZILI OLARAK),TEMSİL ŞEKLİ,ADRESİ VE FAALİYET KONUSU AÇIKÇA BELİRTİLECEK.
5.ŞUBE YETKİLİSİNİN İKİŞER ADET NOTERDEN VEYA MUHTARDAN ONAYLI RESİMLİ NÜFUS CÜZDAN, İKAMETGAH BELGELERİ,FOTOĞRAFLARI
6.ŞUBE YETKİLİSİNİN İMZA BEYANNAMESİ (2 ADET)
7.DİLEKÇE
8.KAYIT BEYANNAMESİ
9.İMZALI MESLEK GRUBU LİSTESİ
10.T.S.T. NÜN 29.MADDESİ UYARINCA DÜZENLENECEK TAAHHÜTNAME

MERKEZİ BAŞKA V.D.OLUP ŞUBE İŞE BAŞLAMA
 Yazdır

1- SİCİL TASTİKNAMESİ
2- FAALİYET BELGESİ
3- ANA SÖZLEŞME
4- KİRA KONTRATI
5- KARAR
6- İŞE BAŞLAMA FORMU
ORTAKLARLA İLGİLİ OLAN EVRAKLAR
7- İKAMETGAH
8- NÜFUS CÜZDANI SURETİ
9- İMZA SİRKÜSÜ

TİCARET ODASI HÜKMİ ŞAHIS KAYIT EVRAK
 Yazdır

1. NOTERDEN ONAYLI ANA SÖZLEŞME 6 ADET
2. İMZALI MESLEK GRUBU LİSTESİ
3. T.S.T.29.MADDESİNE GÖRE TAAHHÜTNAME
4. DİLEKÇE
5. KAYIT BEYANNAMESİ
6. ORTAKLARIN VE MÜDÜRÜN MUHTARDAN ONAY
LI İKAMETGAH BELGESİ(3 ADET)
7. ORTAKLARIN VE MÜDÜRÜN NÜFUS CÜZDAN SURETİ 3 ADT
8. ORTAKLARIN VE MÜDÜRÜN FOTOĞRAFI 3 ADT
9. ORTAKLARIN VE MÜDÜRÜN İMZA SİRKÜSÜ 3 ADT
10.YETKİLİ TARAFINDAN HESAPLANMIŞ"ŞİRKET
BİLDİRİM FORMU" (4 ADET)

ŞİRKET LTD MERKEZ NAKLİ İÇİN GEREKENLER
 Yazdır

MERKEZ NAKLİ :
1.ESKİ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ONAYLI ANA SÖZLEŞME VE T.TİCARET SİCİLİ GAZETESİ.
2.ESKİ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ONAYLI,KURULUŞUNDAN İTİBAREN ,MERKEZ NAKLİNE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE YAPILAN TÜM DEĞİŞİKLİKLERE AİT BELGELER VE BUNLARIN YAYINLANDIĞI TİCARET SİCİLİ GAZETELERİ.(TARİH SIRASINA GÖRE)
3.MERKEZ NAKLİ İÇİN T.S.T.47.MADDEYE GÖRE DÜZENLENMİŞ ESKİ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ALINMIŞ BELGE
4.MERKEZ NAKLİNE İLİŞKİN NOTERDEN ONAYLI KARAR ÖRNEĞİ (1 ASIL,1 FOTOKOPİ)
5.MERKEZ NAKLİNE İLİŞKİN TADİL METNİ (2 ASIL,2 FOTOKOPİ)
6.BÜTÜN ORTAKLARIN İKİŞER ADET NOTERDEN VEYA MUHTARDAN ONAYLI RESİMLİ NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ, MUHTARDAN ONAYLI İKAMETGAH BELGELERİ,FOTOĞRAFLARI.
7.EN SON YETKİLİLERİN İMZA BEYANNAMELERİ (2 ADET)
8.DİLEKÇE
9.KAYIT BEYANNAMESİ
10.İMZALI MESLEK GRUBU LİSTESİ
11.T.S.T. NÜN 29.MADDESİ UYARINCA DÜZENLENECEK TAAHHÜTNAME

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN 1
 Yazdır

.ŞUBE AÇILIŞI :
1.MERKEZ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ONAYLI ANA SÖZLEŞME VE T.TİCARET SİCİLİ GAZETESİ. 2.MERKEZ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ONAYLI,KURULUŞUNDAN İTİBAREN ,ŞUBE AÇILIŞINA KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE YAPILAN TÜM DEĞİŞİKLİKLERE AİT BELGELER VE BUNLARIN YAYINLANDIĞI TİCARET SİCİLİ GAZETELERİ.(TARİH SIRASINA GÖRE) 3.ŞUBE AÇILIŞI İÇİN T.S.T.55.MADDEYE GÖRE DÜZENLENMİŞ MERKEZ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ALINMIŞ BELGE 4.ŞUBE AÇILIŞINA İLİŞKİN NOTERDEN ONAYLI KARAR ÖRNEĞİ. (2 ASIL,2 FOTOKOPİ)
BU KARARDA; ŞUBE UNVANI,SERMAYESİ,YETKİLİLERİ (İKAMET ADRESLERİ YAZILI OLARAK),TEMSİL ŞEKLİ,ADRESİ VE FAALİYET KONUSU AÇIKÇA BELİRTİLECEK.
5.ŞUBE YETKİLİSİNİN; İKİŞER ADET NOTERDEN VEYA MUHTARDAN ONAYLI RESİMLİ NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ, MUHTARDAN ONAYLI İKAMETGAH BELGELERİ,FOTOĞRAFLA 6.ŞUBE YETKİLİSİNİN İMZA BEYANNAMELERİ (2 ADET) 7.DİLEKÇE 8.KAYIT BEYANNAMESİ 9.İMZALI MESLEK GRUBU LİSTESİ 10.T.S.T. NÜN 29.MADDESİ UYARINCA DÜZENLENECEK TAAHHÜTNAME

YABANCI UYRUKLU ŞİR.TİC.ODASI TESCİLİ
 Yazdır

-NOTER ONAYLI SÖZLEŞMELER
-TC.UYRUKLU ORTAĞIN ONAYLI İKAMETGAH VE
NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ 3 ER ADET 2 FOTOĞ.
-YABANCI UYRUKLU ORTAK GERÇEK KİŞİ İSE:
.Tercüme dedilmiş noter onaylı pasaport
sureti 2 asıl 1 fotokopi,2 adet fotoğraf
-YABANCI ORTAK TÜZEL KİŞİ İSE:
.Tercüme edilmiş apostil,veya konsoloslu
k onaylı faaliyet belgesi aslı veya note
r onaylı tercümesi 1 asıl 1fotokopi
.tercüme edilmiş apostil onaylı sicil
özeti,1 asıl 1 fotokopi,
.Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye ve
rilen tercüme edilmiş apostil veya konso
losluk onaylı vekaletname (iştirak oluna
cak şirket ve bu şirkette kendilerini te
msile yetkili kişi belirtilecek)
.yabancı uyruklu temsilcinin tercüme edi
lmiş noter oneylı pasaport sureti
------GÜNCELLEME TARİHİ 25.05.2005------

TİCARET ODASINA ŞAHSİ KAYIT
 Yazdır

1- VERGİ LEV. VE TUTANAK FOT. (2 ADET)
2- İKAMETGAH BELGESİ (2 ADET)
3- NÜFUS CÜZDAN SURETİ (2 ADET)
4- VESİKALIK FOTOGRAF (2 ADET)
5- İMZA SİRKÜLERİ (ASIL+FOT.) (2 ADET)
6- KAYIT BEYANNAMESİ
7- İMZALI MESLEK GRUBU LİSTESİ
8-ORTAKLIK HİSSELERİNİ GÖSTEREN BELGE

KOOPERATİF TESCİLİ İÇİN GEREKENLER
 Yazdır

1- ANA SÖZLEŞME
2- TİCARET BAKANLIĞI İZİN YAZISI
3- KAYIT BEYANNAMESİ (YÖN.KUR. iMZALI)
4- ORTAKLARIN NÜFUS CÜZDAN SURETLERİ
5- ORTAKLARIN İKAMETGAH SENEDİ
6- ORTAKLARIN SABIKA KAYITLARI
7- YÖNETİCİLERİN İMZA SİRKÜLERİ
8- 31/10/2000 GÖRE 3 YÖN. 7 ÜYELİ İÇİN
45.000 TSH+ 27.000 GAZ H + 60.000 ODA H
TOPLAM 132.000 TESCİL MASRAFI

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN 2
 Yazdır

6 - ŞUBE YETKİLİSİNİN İMZA BEYANNAMELERİ
7 - DİLEKÇE
8 - KAYIT BEYANNAMESİ
9 - İMZALI GRUP LİSTESİ
10 - T.S.T.NÜN 29. MADDESİ UYARINCA
DÜZENLENECEK TAAHHÜTNAME

ŞİRKET İMZA SİRKÜSÜ İÇİN İSTENİLEN BELGE
 Yazdır

1- SİCİL TASTİKNAMESİ
2- ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

TASFİYE KARARININ TESCİLİ İÇİN
 Yazdır

1 - TASFİYE KARARI 2 ASIL 2 SURET
( 15 gün içinde )
2 - TASFİYE BAŞLANGIÇ BİLANÇOSU
( Tasfiye kararıyla aynı tarihli )
( Müdür tarafından imzalanmış )

TİCARET ODASI HİSSE DEVRİ İÇİN BELGE
 Yazdır

1- DİLEKÇE
2- HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ 2 ASIL 1 FOT.
3- ORTAKLAR KURULU KARARI 2 ASIL 1 FOT.
*-*-*-*YENİ ORTAK GİRİYORSA-*-*-*-*-*-

1- NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ 2 ADET
2- İKAMETGAH İLMUHABİRİ 2 ADET
3- FOTOGRAF 3 ADET
4- 71.MADDE(ORTAK BİLDİRİM FORMU)
5- İMZA SİRKÜSÜ 2 ADET

YABANCI ŞİRKETİN TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇILIŞI
 Yazdır

1- Beyanname
2- Kuruluş Bildirim Formu
3- Taahhütname
4- Meslek Bildirim Formu
5- Şube Müdürünün İmza Şirküleri 3 Adet
6- Pasaport Tercümesi 3 Adet
7- Fotoğraf 2 Adet
8- Şirketin Şube Kararı Apostilli ve Türkçe Tercümesi
9- San ve Tic Bakanlığından İzin Belgesi
10- Müzeyyel Beyanname

YABANCI ŞİRKETE HİSSE DEVRİ
 Yazdır

YABANCI ŞİRKETE HİSSE DEVRİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
-HİSSEYİ DEVİR ALAN ŞİRKET TARAFINDAN HİSSE DEVİR İLE İLGİLİ KARAR ALINACAK,HİSSE ORANI VE ŞİRKETİ TEMSİL EDECEK KİŞİ BELİRTİLECEK VE BU BELGE APOSTİL VEYA KONSOLOSLUKTAN ONAYLI VE NOTER TASTİKLİ OLACAK-2 ADET
-YABANCI ŞİRKETİN FAALİYET BELGESİ VE SİCİL TASTİKNAMESİ APOSTİL VEYA KONSOLOSLUK ONAYLI VE NOTER TASTİKLİ -2 ADET
-YABANCI ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN: FOTOĞRAFI 2 ADET, PASAPORT TÜRKÇE TERCÜMELİ NOTER ONAYLI 2 DET,
İMZA SİRKÜSÜ 2 DET
-YERLİ ŞİRKETİN HİSSE DEVİR KARARI NOTER ONAYLI 2 ADET
-HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ 2 ASIL 2 FOTOKOPİ
- TİCARET ODASI TESCİL DİLEKÇESİ
-ORTAKLIK HİSSE BİLGİLERİ
-

 
VERGİ DAİRESİ
İŞYERİ AÇILIŞINDA GEREKLİ BELGELER
 Yazdır

1- İkametgah Senedi (5 Adet)
2- Nüfus Cüzdan Sureti (5 Adet)
3- İmza Sirküleri (5 Adet)
4- Fotograf (3 Adet)
5- Kira Kontratı
6- Nufus cüzdan Fot. (2 Adet)

İŞİ TERK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKENLER
 Yazdır

1-İŞİ BIRAKMA FORMU
2- VERGİ LEVHASI
3- YAZARKASA LEVHASI
FORM EKİNDE VERİLECEKTİR.
AYRICA 30 GÜN İÇİNDE BELGE İPTALİ VE YAZARKASA HAFIZASININ SIFIRLANMASI GEREKMEKTEDİR.
1 AY İÇİNDE VARSA SSK DOSYANIZIDA KAPATMA DİLEKÇESİ İLE SONLANDIRMANIZ GEREKMEKTEDİR.

 
 
Son Güncelleme Tarihi : Saturday, 26-03-2016 14:30

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik