Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

BEYANNAME VERİLMEYEN HADLER

 

Gelirin Türü İlgili Madde Beyan Durumu
Alacak faizi GVK-Md. 75/6 Elde edilen alacak faizi (Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre  2011 yılı için 1.170.- TL,2012 yılı için 1.290 TL- 2013 yılı için 1.390 TL'yi aşması halinde beyan edilecektir.
Kurumlardan elde edilen kâr payları (Kârın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilenler hariç) GVK-Md. 75/1, 2, 3 GVK-Md.86 GVK-Md. 22  Kâr payının yarısı gelir vergisinden istisna, kalan tutar 2011 yılı için 22.000.TL, 2012 yılı için 25.000.TL,2013 yılı için 26.000 TL'yi aşıyorsa  beyan edilecektir. Beyan edilen tutardan kar dağıtımı dolayısıyla tevkif yoluyla kesilen stopajın tamamı mahsup edilebilecektir. 
Kurumlardan elde edilen kâr payları (31.12.2002 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, Kurumlar Vergisinden İstisna edilmiş kazançların dağıtımı) (Kârın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilenler hariç) GVK-Md.   75/1,2,3 Elde edilen kar paylarının net tutarına elde edilen kar payının 1/9’u eklendikten sonra, bulunan tutarın yarısı vergiye tabi gelir olarak dikkate alınır. GVK’nun 86. maddesine göre beyanname verilmesi halinde, beyannameye intikal ettirilen tutarın 1/5’i beyannameden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.
GVK-Md.86, GVK-Geç-Md.61
Kurumlardan elde edilen kâr payları (31.12.1998 ve daha önceki yıllarda sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı) (Kârın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilenler hariç) GVK-Geç-Md.61  
Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri GVK-Md.75/7 YTL cinsindin veya döviz cinsinden elde edilenlerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre 2011 yılı için 1.170.- TL, 2012 yılı için 1.290,2013 yılı için 1.390 TL''yi aşması halinde) beyan edilecektir.
Diğer her türlü tahvil ve bono faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler. GVK-Md.75/5 GVK-Md.Geç-67/7 Hiçbir şekide beyana tabi değil. (Hazine Tarafından yurt dışına ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç, Tevkifata tabi tutulmayan ve 2011 takvim yılında elde edilen bu faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre 2011 yılı için 1.170.- TL, 2012 yılı için 1.290,2013 yılı için 1.390 TL'yi aşması halinde) beyan edilecektir.
Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarından elde edilen  kâr payları. GVK-Md.75/1 Kar payının yarısı gelir vergisinden istisna, kalan tutar 2011 yılı için 23.000.-TL, 2012 yılı için 25.000,2013 yılı için 26.000 TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir.
Adi Komandit Şirketlerin, komanditer ortağının elde ettiği kâr payı. GVK-Md.75/2 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. (Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre 2011 yılı için 1.170.- TL, 2012 yılı için 1.290,2013 yılı için 1.390-TL'yi aşması halinde) beyan edilecektir.
Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller. GVK-Md.75/8 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. (Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre 2011 yılı için 1.170.- TL, 2012 yılı için 1.290 TL, 2013 yılı için 1.390 -TL''yi aşması halinde) beyan edilecektir.
İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayinler. GVK-Md.75/9 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. (Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre 2011 yılı için 1.170.- TL,  2012 yılı için 1.290 TL,2013 yılı için 1.390 - TL'yi aşması halinde) beyan edilecektir.
Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri. GVK-Md 75/10 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. (Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre  2011 yılı için 1.170.- TL, 2012 yılı için 1.290 TL,2013 yılı için 1.390. - TL'yi aşması halinde) beyan edilecektir.
Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım GVK-Md 75/4 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Kesintiye tabi tutulmuş mevduat faizleri GVK-Md 75/7 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
GVK-Md.Geç-67
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları GVK-Md 75/12 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
GVK-Md.Geç-67/7
Repo gelirleri GVK-Md 75/14 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
GVK-Md.Geç-67/7
Menkul Kıymet Yatırım Fonları’nın katılma belgelerine ödenen kar payları GVK-Md 75/1 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılanlara yapılan ödemeler, GVK-Md 75/15 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
GVK-Md.86
Ücret Geliri GVK-Md 86/1-d Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler. (Birden fazla işyerinden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 103. maddedeki yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2011 yılı için 23.000 TL, 2012 yılı için 25.000 TL,2013 yılı için 26.000.- TL'yi' aşıyorsa beyan edilecektir.)
Telif Kazancı GVK. Md.18 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Konut Kira Geliri GVK Md.21 2011 Yılı konut kira gelirleri, 2.800 TL’yi (2012 yılı konut kira gelirleri için 3.000 TL,2013 yılı konut kira gelirleri için 3.200 -TL’yi) aşan kısım üzerinden vergi ödenecek bu miktarı aştığı taktirde beyana tabi 
İş Yeri Kira Geliri GVK- Md.86/1-c Tevkifata tabi tutulmuş iş yeri kira gelirleri2011 yılı için 23.000.-TL, 2012 yılı için 25.000 TL, 2013 yılı için 26.000.- TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir. aşması halinde beyanname verilecek.
İş Yeri ve Konut Kira Gelirlerinin Birlikte olması Halinde GVK- Md.86/1-c Konut kira gelirlerinden 2011 takvim yılı için belirlenen 2.800.- TL’si  (2012 yılı için 3.000.-TL) istisna düştükten sonra kalan tutarla iş yeri kira geliri 2011 takvim yılı için 23.000 TL, 2012 yılı için 25.000 TL, 2013 yılı için 26.000.-TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir.
Borsa kazancı (iktisap tarihinden itibaren Bir yıl içinde satılan hisse senetleri) GVK- Md.Mükerrer 80/1 2006 Yılından sonra  iktisap edilmiş hisse senetleri bir yıl içinde elden çıkarılması halinde tevkifata tabi tutulacak, ancak beyan edilmeyecek, bir yıldan sonra elden çıkarılması halinde tevkifat yapılmayacak ve  beyan edilmeyecek. 2006 yılından önce iktisap edilenlerde, üç ay içinde elden çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen kazanç beyan edilecek tevkifata tabi tutulmayacak.
GVK-Md.Geç-67
Gayri Menkullerin iktisap tarihinden itibaren 4 yıl   (01.01.2007 Tarihinden sonra iktisap edenlerde 5 yıl) içinde satılanlar  GVK- 80/m6 2011 gelirleri için Maliyet bedeli TEFE oranında yükseltilecek (Şu kadar ki endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır.), satış tutarı yükseltilmiş maliyet ile kıyaslanacak, kazancın 8.000 TL’si (2012 yılı için 8.800 TL, 2013 yılı için 9.400.-TL) istisna edilecek aşan tutarın bulunması halinde  beyan edilecek.
Son Güncelleme Tarihi : Friday, 25-03-2016 14:50

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik