Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI
(G.V.K. MADDE:48)

 
 YILI MAL ALIŞ BEDELİ MAL SATIŞ BEDELİ

HİZMET İŞLT. YILLIK HASILAT

MAL ALIM-SATIMI VE HİZ. İŞİ. HASILATI

 DAYANAĞI
2016 88.000.-TL 126.000.-TL 42.000.-TL 88.000.-TL 290 SERİ NOLU G.V. GEN.TEB.
2015 84.000.-TL 120.000.-TL 40.000.-TL 84.000.-TL 287 SERİ NOLU G.V. GEN.TEB.
2014 77.000.-TL 110.000.-TL 38.000.-TL 77.000.-TL 285 SERİ NOLU G.V. GEN.TEB.
2013 75.000.-TL 110.000.-TL 37.000.-TL 75.000.-TL 284 SERİ NOLU G.V. GEN.TEB.
2012 70.000.-TL 105.000.-TL 35.000.-TL 70.000.-TL 280 SERİ NOLU G.V. GEN.TEB.
2011 64.000.-TL 96.000.-TL 32.000.-TL 64.000.-TL 278 SERİ NOLU G.V. GEN.TEB.
2010 60.000.-TL 90.000.-TL 30.000.-TL 60.000.-TL 273 SERİ NOLU G.V. GEN.TEB.

Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2016 Yılı için 88.000.-TL veya yıllık satışları tutarının 2016 Yılı için 126.000.- TL aşmaması,

 

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2016 Yılı için 42.000.- TL aşmaması,

 

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2016 Yılı için 88.000.-TL aşmaması.

 Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.

Son Güncelleme Tarihi : Friday, 25-03-2016 14:49

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik