Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ (01.01.2007 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE) YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILARAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE) YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

193 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            

             "Asgarî geçim indirimi

             MADDE 32 – Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

 

            Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

 

             İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

 

             İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

 

             Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

 

             Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."

 

            1/1/2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

 


 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2016 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
(2016 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar aşağıda hazırlanmıştır.)
ÜCRETLİNİN MEDENİ AYLIK TUTAR
DURUMU
- BEKAR 123,53 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 148,23 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 166,76 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 185,29 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 209,99 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 209,99 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUKLU 209,99 TL
   
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 123,53 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU 142,05 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU 160,58 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU 185,29 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU 197,64 TL
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        5 ÇOCUKLU 209,99 TL


Son Güncelleme Tarihi : Saturday, 26-03-2016 13:05

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik