Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

 

AİLE,ÇOCUK YARDIMI VE YEMEK BEDELİ (MUAFİYETLER)

 

ÇOCUK YARDIMI
Çocuk Yardımının Sigortadan Muaf Miktarı:
01.07.2015'den itibaren...:  50,94.-TL. İki Çocuk
01.07.2015'den itibaren...:  25,47.-TL. Bir Çocuk
01.01.2015'den itibaren...:  48,06.-TL. İki Çocuk
01.01.2015'den itibaren...:  24,03.-TL. Bir Çocuk
 
01.07.2014'den itibaren...:  45,36.-TL. İki Çocuk
01.07.2014'den itibaren...:  22,68.-TL. Bir Çocuk
01.01.2014'den itibaren...:  42,84.-TL. İki Çocuk
01.01.2014'den itibaren...:  21,42.-TL. Bir Çocuk
 
1. ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI
2. GELİR VERGİSİ (ÜCRET İSTİSNASI) AÇISINDAN (Gelir Vergisi Kanunu Madde:25/4)
         
657.DMK Md:202 gösterge ( 2003/5884  BKK, 15.7.2003 RG) 250    
Memur maaş katsayısı Bütçe ve Mali Kontrol Gn.Md. Genelgesi 0,079308    
         
2015 Yılı Başından İtibaren Vergiden İstisna Çocuk Zammı Tutarları
         
Her Bir Çocuk İçin 0-6 Yaş Arası Çocuklarda Daha Büyük Çocuklarda  
250 x 2 x 0,079308 250 x 0,079308 Bu sınırı aşan ödemeler ücret olarak vergilendirilir.
39,65 19,83
   
         
NOTLAR: (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202,203,204 ve 205. Maddeleri)
0-6 Yaş hesabında 72. ay dahildir.
Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.
Çocuk yardımına, çocuğun doğduğu ayı takip eden ay başından itibaren hak kazanılır.
Çocuk yardımı çocuğun ölümü yada aşağıdaki hallerin oluşması halinde takip eden ay başından itibaren kesilir:
1. Evlenen Çocuklar        
2. 25 Yaşını dolduran Çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresi ödeme yapılmasına devam olunur)
3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek ve tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenimi sürerken, tatil devresinden çalışanlar hariç)
4. Burs olan veya Devletçe okutulan çocuklar.
 
YEMEK BEDELİ MUAFİYETİ
01.01.2015-31.12.2015 Yemek Yardımı Gelir Vergisi muafiyet tutarı: 13,00 TL/Gün (KDV Hariç)
01.07.2015-31.12.2015 Yemek Yardımı Sigorta Primi muafiyet tutarı:  2,55 TL/Gün
01.07.2015-31.12.2015 Yemek Yardımı Sigorta Primi muafiyet tutarı: 42,45 TL/Ay
01.01.2015-30.06.2015 Yemek Yardımı Sigorta Primi muafiyet tutarı:  2,40 TL/Gün
01.01.2014-30.06.2015 Yemek Yardımı Sigorta Primi muafiyet tutarı: 40,05 TL/Ay
 
Son Güncelleme Tarihi : Friday, 25-03-2016 14:46

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik