Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

 7/A SEÇENEĞİNİ UYGULAMAK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER

 
19.12.2000 tarihli ve 24265 seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 10) nde, Vergi Usul Kanununun 175 inci maddesininBakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler ile maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmak zorunda olan mükellefler hakkında aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüş ve Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler ile 7/A Seçeneğini Uygulamak Zorunda Olan Mükelleflerle ilgili belirleme yapılmış ve izleyen yıllar için bu Tebliğde yer alan parasal hadlerin, takip eden yıllarda ayrıca bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl içinVergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 lira ve daha düşük olan tutarların dikkate alınmayacağı, 50 liradan fazla olan tutarların ise 100 liraya  yükseltileceği düzenlemesi yer almıştır.

I- 2012 YILINDA 7/A SEÇENEĞİNİ UYGULAYANLAR

Buna göre 2011 Yılı Aktif Toplamı 1.800.900 TL  veya Net Satışlar Toplamı 3.601.900 TL ’ sının altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri 2012 yılında 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçmişlerdir. Belirlenen tutarı aşan üretim ve hizmet işletmeleri ise 2012 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmuşlardır .

II- 2013 YILINDA 7/A SEÇENEĞİNİ UYGULAMAK ZORUNDA OLANLAR

2012 yılı için yeniden değerleme oranı 10.11.2011 tarihli ve  28463 No’lu Resmi Gazetede Yayımlanan 419 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde   % 7,8 olarak belirlendiğinden 2012 Yılı Aktif Toplamı 1.941.400 TL  veya Net Satışlar Toplamı 3.882.800 TL’ sının altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri 2013 yılında 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler. Belirlenen tutarı aşan üretim ve hizmet işletmeleri ise 2013 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.
Son Güncelleme Tarihi : Saturday, 26-03-2016 11:58

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik