Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

Beyanname Türü
Verilme Süresi
Son Ödeme Günü
Aylık Ba Bs Formları
İzleyen Ayın Son Günü saat 24.00′e kadar
Yıllık Kurumlar Vergisi
İzleyen Yılın 1-25 Nisan Dönemi
Nisan ayı sonu
Yıllık Gelir Vergisi
İzleyen Yılın 1-25 Mart Dönemi
1.Taksit Mart ayı sonu 2.Taksit Temmuz ayı sonu
Geçici Vergi
(3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 14. günü akşamı)
(3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 17. günü akşamı)
1.Dönem 14 Mayıs
2.Dönem 14 Ağustos
3.Dönem 14 Kasım
4.Dönem 14 Şubat
1.Dönem 17 Mayıs
2.Dönem 17 Ağustos
3.Dönem 17 Kasım
4.Dönem 17 Şubat
Katma Değer Vergisi
İzleyen Ayın 24.Günü
Beyanname verilen ayın 26.günü
Aylık Muhtasar
İzleyen Ayın 23.Günü
Beyanname verilen ayın 26.günü
Üç Aylık Muhtasar
3 Aylık dönemi izleyen ayın 23.günü
Beyanname verilen ayın 26.günü
23 Ocak
23 Nisan
23 Temmuz
23 Ekim
Basit Usulde Gelir Vergisi
İzleyen Yılın 1- 25 Şubat Dönemi
1.Taksit Şubat ayı sonu
2.Taksit Haziran ayı sonu
G.V.K Geçici 67. maddeye göre verilecek Beyanname
İzleyen Ayın 23.Günü
Beyanname verilen ayın 26.günü
Damga Vergisi
İzleyen Ayın 23.Günü
Beyanname verilen ayın 26.günü
K.V Kanunu 15. ve 30. md. Göre yapılan tevkifat ile ilgili muhtasar
İzleyen Ayın 23.Günü
Beyanname verilen ayın 26.günü
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV)
İzleyen Ayın 15.Günü
Beyanname Verme Süresi İçinde
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
I.Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25′i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10′u
Beyanname Verme Süresi içinde ödenir
II. Sayılı Listedeki
Kayıt ve Tescile Tabi olmayan mallar ile
III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar
II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.
Son Güncelleme Tarihi : Saturday, 19-03-2016 19:05

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik