SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

T.C. Kimlik No
PERSONEL ÖZLÜK DOSYASININ ÖNEMİ

4857 sayılı iş yasasının 75.Maddesinde belirtildiği gibi işverenin çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenleme zorunluluğu vardır.

Bu dosyada;

·         İşçiye ait kimlik bilgileri,

·         İş akdi sözleşmesi,

·         Adres ve ikametgah bilgileri,

·         İşe giriş bildirgesi,

·         Aile durum bildirimi(Eşinin ve çocuklarının kimlik fotokopileri),

·         Özürlü işçi çalıştırıyorsa sakatlık raporunun fotokopisi ve defterdarlıktan indirim uygulanacağına dair almış olduğu yazı,

·         Sağlık raporları,

·         Sabıka Kaydı,

·         Her ay maaşını gösterir hesap pusulaları ve ücret bordroları,

·         İşçi hakkında işyerinde düzenlenmiş tutanaklar (ihtarlar, tespitler, ifadeler, dilekçeler vb.) belgeler,

·         İşçiyle ilgili her türlü diğer kayıt ve belgeler,

Bu özlük dosyaları istenildiği takdirde, yetkili memur ve mercilere göstermek zorunludur.

Örneğin;

·         Herhangi bir itilaf durumunda ihtar, yazı ve uyarı göndermek için resmi ikametgah adresini:

·         İtilaf vukuunda iş müfettişlerinin ya da mahkemelerin talep etmesi

·         Sosyal güvenlik müfettişlerinin işyeri denetimleri

·         Diğer ilgili memurlar ya da merciler...

Son Güncelleme Tarihi : Monday, 28-03-2016 16:11

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik