SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

T.C. Kimlik No

KOD LİSTELERİNİN ANLAMLARI

KOD 1 – Bu listeye sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge  düzenlediği Vergi İnceleme Raporu ile tespit edilen mükellefler kaydedilecektir.

KOD 2 – Bu listeye sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı Vergi İnceleme Raporu ile tespit edilen mükellefler kaydedilecektir.                                                        

KOD 3 – Bu listeye sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği Vergi İnceleme Raporu ile tespit edilen kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni temsilcileri ve düzenleme fiiliyle ilgisi olduğu tespit edilen ortakları kaydedilecektir.                         
KOD 4 – Bu listeye bastırdıkları yasal belgeleri kaybettiği veya çaldırdığı tespit edilen mükellefler kaydedilecektir. Listenin açıklama bölümüne kaybedilen veya çalınan belgelerin seri ve sıra numaraları açıkça belirtilecektir. Sahte olarak nitelendirilecek belgeler çalınan veya kaybolan belgelerdir.                             
KOD 5⁄1 – Bu listeye haklarında rapor bulunmamakla birlikte sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği Vergi İnceleme Raporu ile tespit edilen şirketlerin ortakları ve kanuni temsilcileri tarafından kurulan şirketler, işçi sayısı, makine teçhizat ve işyeri durumu itibarıyla yetersiz olmasına rağmen KDV matrahları yüksek olan bu nedenle beyanları gerçeği yansıtmayan ve buna benzer tespitler nedeniyle sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme   
ihtimali olan mükellefler kaydedilecektir.

KOD 5⁄2 – Bu listeye haklarında rapor bulunmamakla birlikte sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı konusunda tespit bulunan mükellefler kaydedilecektir.

KOD 5⁄3 – Bu listeye yapılan yoklamalarda bilinen adreslerinde bulunamayan ve yeni adresleri tespit edilemeyen mükellefler             
kaydedilecektir.

KOD 5⁄4 – Bu listeye defter, belge ibraz etmeyen veya incelemeye sevk edilenler ile birden fazla döneme ilişkin olarak KDV beyannamesini (süresinden sonra verilenler hariç) vermeyen mükellefler kaydedilecektir.                                                        
  

Taklit Edilen Belgeler: Bu listeye vergi numarası ve unvanı gibi mükellefiyet bilgileri kullanılarak başkaları tarafından belgeleri      
 taklit edilen mükellefler kaydedilecektir. Sahte olarak değerlendirilecek belgeler taklit olduğu tespit edilen belgelerdir.     

KOD 8 – Bu listeye 2004⁄13…… sayılı iç genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde vergi dairelerince mükellefiyeti re sen terk ettirilen mükellefler kaydedilecektir.                                            

KOD 9⁄1 – Bu listeye sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği Vergi İnceleme Raporu ile tespit edilen ve haklarında form 11 düzenlendiği için Vedop ortamında Bakanlık listesinde yer alan mükellefler kaydedilecektir.

KOD 9⁄2 – Bu listeye sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı Vergi İnceleme Raporu ile tespit edilen ve haklarında form 11 düzenlendiği için Vedop ortamında Bakanlık listesinde yer alan mükellefler kaydedilecektir.   

          Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere listelerde yer alan mükellefler; sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği olumsuz rapor ya da olumsuz tespitlerle anlaşılan mükellefler (Kod 1, Kod 3, Kod 5⁄1, Kod 5⁄3, Kod 7,

Kod 9⁄1), sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı olumsuz rapor   ya da olumsuz tespitlerle anlaşılan mükellefler (Kod 2, Kod 5⁄2, Kod 9⁄2) ve kendileri hakkında olumsuz olmadığı halde belgeleri çalınan, kaybolan (Kod 4) ya da taklit edilen mükellefler olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. KOD 5⁄1 listesinde yer alan mükellefler tarafından düzenlenen belgelerin

KOD 5⁄3 listesinde yer alan mükelleflerin adreslerinde bulunmadıkları dönemlerde düzenledikleri belgelerin sahte belge olma ihtimali son derece yüksektir. KOD 2, KOD 9⁄2, KOD 5⁄2 ve Kod 5⁄4 listelerinde yer alan mükellefler tarafından düzenlenen   belgeler aksine bir tespit olmadığı müddetçe sahte belge olarak nitelendirilmemelidir.               

Son Güncelleme Tarihi : Monday, 28-03-2016 16:03

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik