SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

T.C. Kimlik No
2016 YILINA GİRERKEN İŞVEREN OLARAK UNUTMAMANIZ GEREKENLER!!!

Yeni yılda; aşağıda maddeler halinde özetlediğimiz hususlara firmalarımızın yetkilileri dikkat etmeleri halinde; firmaların işleri daha sağlıklı yürüyecek, gereksiz yere idari, mali para cezaları ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacaklardır.

2016 YILI İÇERİSİNDE YAPILMASI GEREKENLER

1-) 31.03.2016 tarihine kadar tüm Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mükelleflerinin e-tebligat başvurusunda bulunması gerekmektedir.

2-) Yazarkasa kullanan mükelleflerin cirosuna bağlı olarak 2016 yılı içerisinde yeni nesil yazarkasalara geçiş yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Yazarkasa izin belgesi kaldırılmıştır. Yeni nesil Ödeme kaydedici cihazların alımı, aktivasyonu ve Levhasının hazırlanması Yetkili Servislerden yapılabilir.

3-) 7.000.- TL üzerinde kesilen tüm faturaların ve sözleşmeye dayalı işlemlerin ödemelerinin banka kanalı ile yapılması zorunludur.

4-) Tüm kira ödemelerinin banka kanalı ile yapılması zorunludur.

Unutulmaması gerekenler şunlardır ;

TİCARİ İŞLEMLER                                                                                   

1-) Elektronik Ortamda alınan Vergi Levhanızı işyerinizde bulundurmanız gerekmektedir. Vergi Levhası asılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

2-) Yazar kasa kullanıyorsanız, Yazarkasa Levhanızı mutlaka görünür bir yere asmalısınız.

3-) İşyeri KİRA Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun, BANKAYA yatırmak zorundasınız.

4-) Perakende satış fişi, yazarkasa fişi, fatura vb. belgelerin düzenlenmediğinin tespit edilmesi halinde, Özel Usulsüzlük Cezası ile muhatap olacaksınız.

5-) Her Kredi Kartı POS işlemine karşılık aynı değerde mutlaka yazarkasa fişi veya Satış Faturasının kesilmesi gerekmektedir.

6-) Satış yapılan her gün yazarkasadan günlük z raporu ve ayın son günü ise aylık z raporu alınması gerekmektedir.

7-) Her mal alımı ve diğer masraflarınızın faturalarını ve ödeme makbuzlarını almayı varsa gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını düzenlemek gerekmektedir.

8-) Sattığınız malın işyerinizden başka bir yere sevkinde fatura düzenlemiş olsanız bile sevk irsaliyesi düzenlemek ve mal ile birlikte (kargo şirketi ile gönderseniz bile) sevk etmek zorunda olduğunuzu, ancak satış iş yeri teslimi ise faturada bunu belirtmek koşulu ile sevk irsaliyesi düzenlemek zorundasınızdır.

9-) Düzenlediğiniz Sevk irsaliyesininin ay geçirmemek şartı ile 7 gün içerisinde Faturasını düzenlenmesi gerekmektedir.

10-) Verilen ve alınan çeklerin listeleri ve banka hesap hareketlerini içeren ekstreleri ve kredi kartları sliplerini, pos gün sonu raporlarını ve bankalardan gelen kredi kartı üye işyeri hesap özetlerini muhasebe ye aylık evraklarla birlikte verilmesi gerekmektedir.

11-) Her ay mal ve hizmet alımı ve satımı yaptığınız kişi ve şirketlerden Cari Hesap Ekstresi almayı, vermeyenleri ikaz ederek mutlaka istenmesi gerekmektedir.

12-) 7.000.- TL ve üzerindeki alım faturalarını AÇIK FATURA şeklinde düzenlettirmeyi, yine satış faturalarını AÇIK FATURA şeklinde düzenlemeyi, Bu faturaların ödemelerini mutlaka ÇEK, BANKA HAVALESİ ve EFT’Sİ veya POSTA ÇEKİ ile yapmayı veya tahsil etmeyi, 7.000.- TL ve üzeri faturaların ödemesinin kesinlikle KASADAN veya NAKİT yapılmaması gerekmektedir.

13-) 7.000.- TL ve üzerindeki sözleşmeye dayalı işlerin ödemelerinin Banka kanalı ile yapılması zorunludur. Yıllık sözleşme olsa ve faturasının aylık kesiliyor olsa dahi, yıllık bedelin 7.000.- TL üzerinde olması durumunda, bu faturaların ödemelerini mutlaka ÇEK, BANKA HAVALESİ ve EFT’Sİ veya POSTA ÇEKİ ile yapmayı veya tahsil etmeyi, 7.000.- TL ve üzeri faturaların ödemesinin kesinlikle KASADAN veya NAKİT yapılmaması gerekmektedir.

14-) Bir takvim ayı içerisinde aynı firmadan toplam 5.000.- TL (BEŞBİN) ve üzerinde alım ve satım faturalarının BA ve BS formları ile bildiriliyor olması sebebi ile bu tip alım ve satım faturalarının döneminde temin edilip, muhasebeye iletilmesi gerekmektedir. Bu tip faturaların kayıtlarının Maliye’de bulunması sebebi ile herhangi bir sorun yaşamamak için bu ödemeleri banka kanalı ile yapılması gerekmektedir.

15-) Firmanız şirket olarak (limited şirket, anonim şirket vb.) teşekkül etmişse mal ve hizmet alımlarınızda şahsi kredi kartınızı kesinlikle kullanmamayı ve kullandırmamayı, kullandığınız takdirde Kurumlar Vergisi mevzuatına göre diğer şartlarla birlikte Örtülü Sermaye niteliği kazanabileceğini, Örtülü Sermaye nedeniyle firmanız, vergi idaresi karşısında açıklanması zor bir durumda kalabileceğini, Şirket borçları ve çeşitli ödemeleri mutlaka şirket tarafından yapılması gerekmektedir.

16-) Firmanız ortaklarının yakın akrabalarına, çalışanlarına, onların ve şirket ortaklarının ortak oldukları başka şirket ve kurumlara ve buna benzer ilişkili kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarında diğer müşterilerinize uygulanan fiyat ve ücreti uygulayarak fatura düzenlemeyi, sayılan bu ilişkili kişilere emsal bedelin altında ve üzerinde yapılan satışlar firmanızı örtülü kazanç durumuyla karşı karşıya getirip vergi idaresinin firma kayıtlarını inceleme sonucunu doğuracağı gibi bunun neticesinde de cezalı tarhiyat yapılmasına ve vergi denetim elemanları tarafından cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunması durumuyla karşı karşıya kalacaksınız.

17-) Firmanızın resmi banka hesaplarından şahsi ödeme ve tahsilâtlarınızı yapmamayı, firmanıza ait çekleri, özel şahsi harcamalarınızda kullanılmamalıdır.

18-) Firmanızın resmi banka hesaplarından, başka kişiler için kredi-hatır çeki-pos cihazınız kullanmamalısınız. Bu tip işlemlerinde firmanızı ve banka hesaplarınızı aracı olarak kullanılmamalıdır.

İŞÇİLİK İLE ALAKALI İŞLEMLER                                                                         

1-) İşçi girişleri geriye dönük yapılamaması sebebi ile işçilerin çalışmaya başlamadan önce SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

2-) İş kazası durumunda, iş kazası 2 gün içerisinde SGK’ya bildirilmelidir. Aksi takdirde SGK işçilik ve sağlık hizmeti ile alakalı masrafları işverenden ister.

3-) İşçi maaşları bankadan ödense dahi bordro ve hesap hulasaları işçi tarafından imzalanmalı ve en az 5 yıl saklanmalıdır.

4-) Sigortalı çalışanınız var ise; her ay muhasebeden gelen Sigortalı Hizmet Listesini, işyerinde uygulanan ASGARİ ÜCRET yazısını, görünür bir yere asmanız gerekmektedir.

5-) 10 kişi ve fazlası çalışan işyerlerinde işçilere ödenen her türlü ödemenin bankadan üzerinden yapmalısınız.

6-) İşe aldığınız işçilerin mutlaka PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINI imzalamalarını ve gerekli olan belgeleri (ikametgâh, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu ve 2 adet fotoğraf ) tamamlatmayı,

7-) İstifa eden işçilerden İSTİFA ve İBRA DİLEKÇESİ almayı,

8-) İşçi çıkarmalarda işten çıkarılan işçi kusurlu ise (işe geç gelme, işe gelmeme, hırsızlık,  taciz v.b) durumu mutlaka tutanakla tespit edip çıkarılan işçiye ve şahitlere imzalatmayı ve böyle bir durumun mevcudiyeti halinde mutlaka kanunu süre olan 6 gün içinde Mali Müşaviriniz ile irtibat kurmayı,

9-) Mevcut çalışan işçileriniz ve daha sonra işe girecek olan tüm işçilere her yıl başında AİLE DURUM BİLDİRİMİ formunu doldurtup (yıl içinde aile de durum değişikliğini de) en kısa zamanda muhasebeye göndermeyi,

10-) Her ayın son iş günü SGK ve BAĞKUR ödemeleriniz olduğunu,

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ                                                                   

1-) 20.06.2012 günü TBMM’de kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 1 işçi bile çalıştıran işyerine iş sağlığı ve güvenliği şartı getirilmiştir.

2-) Yasa yürürlüğe tam olarak girdikten sonra istisnasız tüm iş ve işyerleri iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymak zorundadırlar.  10 veya daha çok işçi çalıştıranlar işyerleri, hekim ve uzman istihdam edecek ve hizmet alacaklardır.

3-) Yasa uyarınca 01.01.2013 tarihinden itibaren tüm işyerleri “Risk Değerlemesi” yapmak zorundadır. Yapmayan işyerlerine 3.000.- TL idari para cezası uygulanacaktır.

4-) Yasa uyarınca 01.01.2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde işçi çalışan sayısı ile uyumluk olmak kaydı ile “Çalışan Temsilcisi” seçilmek ve belgelendirilmek zorundadır. 

5-) İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin işinize olan etkileri konusunda mutlaka muhasebecinize danışınız.

MUHASEBE İLE İLİŞKİLER                                                                        

1-) Muhasebenin sizin işlemlerinizi kolaylaştırmak için var olduğunu,

2-) Gelişen ticaret hayatında muhasebe ile sürekli iletişim halinde olmanın çok önemli olduğunu,

3-) Tüm evraklarınızı eksiksiz muhasebeye teslim etmeyi, geç gelme olasılığı olan faturalarınız varsa önceden uyarmayı, acil olarak göndermelerini sağlamayı, zamanında teslim edilmeyen evraklardan BA ve BS formlarının bildirilmesinden doğabilecek sorumluluk size ait olduğunu, yanlış ve eksik bildirimde bulunmanın mali cezasının olduğunu,

4-) Dönem sonlarında işyerinizdeki emtiaları saymak, tartmak, ölçmek suretiyle tespit etmeyi, (V.U.K.ilgili amir hükümlerine göre) ve oluşturulan envanter listelerini mutlaka imzalı olarak muhasebeye vermeyi,

5-) Adres değişikliği, iştigal konusu değişikliği, kira kontratlarında değişiklik, şube açılış ve kapanış işlemleri gibi, işlem ve değişiklikleri olay gerçekleşmeden önce muhasebeye bildirmeyi, Aksi halde cezai işlemlere maruz kalabileceğinizi,

6-) Vergi Dairesi ve SSK’dan gelip sizlere tebliğ edilen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine tebliğ tarihini yazarak anında muhasebeye iletmeyi,

7-) İşçilerinizin işe giriş tarihlerini işçi işe başlamadan EN GEÇ 1 GÜN ÖNCE muhasebeye bildirmeyi,

8-) İşçilerin işten çıkış tarihini OLAY TARİHİNDE muhasebeye bildirmeyi,

9-) İşçi çıkarmalarda işten çıkarılan işçi kusurlu ise (işe geç gelme, işe gelmeme, hırsızlık,  taciz v.b) durumu mutlaka tutanakla tespit edip çıkarılan işçiye ve şahitlere imzalatmayı ve böyle bir durumun mevcudiyeti halinde mutlaka kanunu süre olan 6 gün içinde Mali Müşaviriniz ile irtibat kurmayı,

10-) Mevcut çalışan işçileriniz ve daha sonra işe girecek olan tüm işçilere AİLE DURUM BİLDİRİMİ formunu doldurtup (yıl içinde aile de durum değişikliğini de) en kısa zamanda muhasebeye göndermeyi,

11-) Her ayın 24’ünün KDV Beyannamesinin, 23’ünün ise Muhtasar ve SGK Beyannamelerinin son beyan günü olduğunu,

12-) Her ayın 26’sı KDV ve Muhtasar son ödeme günü olduğunu,

13-) Her ayın son iş günü SGK ve BAĞKUR ödemeleriniz olduğunu,

UNUTMAMANIZ GEREKMEKTEDİR.

MUTLU, HAYIRLI VE BOL KAZANÇ DOLU BİR SENE DİLERİZ...

 

Son Güncelleme Tarihi : Monday, 28-03-2016 22:42

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik