Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

İşyerinde Uyuyan İşçi

 

İşçilerin genellikle gece döneminde çalıştıkları işyerinde uyumalarına rastlanılabiliyor. Gece döneminde bekçilik yapan veya işyerinin korunmasında görev alan yalnız başına çalışanlarda uyuma oranı daha yüksek olabiliyor. Özellikle güvenlik görevlilerinin  nöbet esnasında uyumaları çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor.

İşçi tehlikeli işte çalışıyorsa 
Yargıtay uyuyan işçilerle ilgili vermiş olduğu bir kararda “işçi, baraj inşaatında dinamit deposunda bekçi olarak çalışmaktadır. Niteliği itibariyle yapılan iş  tehlikeli iştir. Bilindiği üzere kanunda işin tehlikeli olması yeterli olup zarar aranmaz. Davacı işçinin dinamit deposunda bekçilik yaparken uyuması yasa hükmünün tereddütsüz uygulanmasını haklı kılacağını”belirtmiştir.  Bilindiği üzere kanunda İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmek işverene bildirimsiz/derhal/haklı fesih hakkı veriyor. ( Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 30.10.2002 tarih, Esas2002/5385, Karar 2002/20192  sayılı kararı) Haklı nedenle  fesihlerde işverenlerin işçilere tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. 
İşçi tehlikesiz işte çalışıyorsa 
Yargıtay vermiş olduğu başka bir kararda “davacı güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır, davacı tanığının anlatımına göre işinin gereklerini yerine getirmediği, görevi sırasında uyumuş olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu eylemin sadece bir kez olduğu anlaşıldığından, bu durum işverence haklı değil geçerli fesih nedeni olduğuna” karar vermiştir.(Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 09.02.2009 tarih, Esas 2008/11037, Karar 2009/1879 sayılı kararı). Yargıtay işçinin bir kez uyuması halinde işverenin işçiyi işten haklı olarak çıkaramayacağını, ancak geçerli nedenle çıkarabileceğini belirtmiştir. Bir başka deyimle tazminatsız olarak çıkaramayacağını, ancak geçerli nedenle tazminat ödeyerek çıkarabileceğini belirtmiştir. Yargıtay işçi tehlikeli olmayan bir işte bir kez uyursa işverenin işçiyi tazminatsız olarak işten çıkaramayacağını belirtmiştir.     
Yargıtay kararlarına göre işçinin yapmış olduğu işin niteliğine göre işçinin işten çıkarılma şekli belirleniyor. Tehlikeli işte çalışan işçi ilk uyumasında işten tazminatsız çıkarılırken, tehlikesiz işte çalışan işçi bir kez uyuduğunda ancak tazminatlı olarak işten çıkarılabiliyor. 
İşçilerin işyerinde uyumamaları konusunda işverenler tarafından uyarılmaları, işçilerinde çalışırken işyerinde uyumamaları  konusunda gerekli özeni göstermeleri gerekiyor. Aksi halde işçiler işten atılabilirler.

Kaynak: http://www.gunes.com/yazarlar/arif--temir/isyerinde-uyuyan-iscinin-basina-gelenler-646210

Son Güncelleme Tarihi : Monday, 28-03-2016 19:02

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik