Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

Çalışma Hayatında Yeni Dönem

 

Başbakanın açıkladığı eylem planı makro ekonomik tedbirlerden ziyade sosyal politika ekseni daha güçlü olan düzenlemeler içeriyor. Gençler, kadınlar ve emeklilere ilişkin seçim vaatleri ilk üç ay içerisinde hayata geçecek gibi görünüyor.

Diğer yandan eylem planında “Çalışma Barışı Paketi” adı altındaki tedbirler içerik olarak hem İş Kanunu’nda, hem de sosyal güvenlik kanununda önemli değişikliklerin yapılmasına neden olacak.
Taşerona kadro
Kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesi takvimi Başbakanın açıkladığı eylem planı ile netleşmiş oldu. Yaklaşık 200 bin çalışan için kadro tahsisi 2016’ın ilk üç ayı içerisinde gerçekleşecek. Bu konuda ilk olarak Maliye Bakanlığı’nın hazırlamakta olduğu yönetmelik bekleniyor, Bakanlar Kurulu kararıyla kimlerin kadro alacağı bu takvime göre netleşecek.
Yardımlara çeki düzen
Sosyal yardımlarda çok fazla hukuki metin var. Pek çok kişi faydalanabileceği yardımların varlığından habersiz. BaşbakanBütünleşik Sosyal Yardım Sistemi’nin etkin bir şekilde kullanılmaya başlanacağını ve Aile Sosyal Yardım Destek Programı’nın hayata geçeceğini ifade etti. Bu sayede hem sosyal yardımlarda şeffaflık sağlanacak, hem de aile temelli bir sosyal yardım sistemi hayata geçirilmiş olacak.
Primden 1 yıl muaf
Sosyal yardım alanların istihdam edilmeye başlanması halinde bir yıl boyunca sigorta primi işveren payının tamamının ödeneceği müjdesini verdi. İşverenlerin eleman bulamama sorununun bu sayede çözülmesi hedefleniyor. Yardımların suiistimal edilmemesi adına bu tip uygulamaların hassasiyetle uygulanması önemli.
Kıdem Tazminatı
Çalışma yaşamını derinden etkileyecek kıdem tazminatı, özel istihdam büroları, alt işverenlik, esnek istihdam biçimleri ve taşerona kadro, öncelikli olarak ele alınacak. Kıdem tazminatında fon benzeri uygulamalar için altyapı teşkil edecek taslak çalışmalar gün yüzüne çıkacak. 
Kamu personel reformu
Kamu personel reformu pek çok memuru yakından etkileyecek. Ayrıntılar netleştiğinde kamu personel rejiminde önemli değişiklikler olacak. Verimliliğin ön planda olduğu bir reform gerçekleşirse, istihdam biçimlerinin değişmesi beklenebilir.
Esnek çalışma geliyor
İş Kanunu’nda değişiklik yapılarak, uzaktan çalışma, tele  çalışma gibi işlerde yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu düzenlemeler, özel sektörün arzu ettiği ancak sendikaların çekinceleri olduğu bir model.
Doğumdan sonra çalışma
Çalışan kadınların çocukları ile ilgilenebilmesi için yarı zamanlı çalışma modeli hayat geçirilecek. Çalışan kadın ilk çocukta 2, ikinci çocukta 4, üç ve üzeri çocuk doğumlarında 6 ay yarı zamanlı çalışabilecek. Bu döneme ilişkin ücretleri, tam gün çalışma gibi ödenecek.
Mevsimlik işçiler
Yaklaşık 1 milyon mevsimlik kadın işçi için de sosyal güvenlik kapsamı genişletilecek. Trafik kazaları ile gündeme gelen mevsimlik tarım işçilerinin ölümlerinin önüne geçilebileceğini söylemek mümkün.
Kadın memurun kariyeri
Kadın memurların doğum sonrası alabildikleri ücretsiz izin süreleri, kademe ve derece ilerlemesinde dikkate alınacak. Çocuk bakımı nedeniyle kadın memurun kariyerinin sekteye uğraması engellenmiş olacak. 
Sabahattin Zaim etkisi
Başbakan eylem planını açıklarken Prof. Dr. Sabahattin Zaim hocayı da andı. Bizim de hocamız olan Zaim’in sosyal politika anlayışının bu dönemde hakim görüş olacağını öngörmek mümkün.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/calisma-hayatinda-yeni-donem/ekonomi/ydetay/2161823/default.htm

Son Güncelleme Tarihi : Monday, 28-03-2016 19:00

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik