Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Murat Çelik, MURAT ÇELIK, Serbest Muhasebeci, Mali Müsavir, SMMM MURAT ÇELIK,

 

 

         
 
 
 
 
     

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE HERBİRİ KENDİ ALANINDA UZMANLAŞMIŞ MÜŞAVİRLERİMİZCE VERGİ, SGK, YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET YENİ KAYIT İŞLEMLERİ, DEĞİŞİKLİK TESCİL İŞLEMLERİ, BİRLEŞME İŞLEMLERİ, TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ, BÖLÜNME İŞLEMLERİ, ŞİRKET OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI YAPILIR, MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİR...

Son Yılların Gözdesi (AGİ)

 

Değerli okurlarımız, bugün sizlere her yıl sonlarında asgari ücretle beraber gündeme gelen ve yıl sonu asgari ücrettin artışından etkilenmeyen asgari geçim indiriminden bahsedeceğim.

Asgari geçim indirimi uygulaması, işçilerin gelir vergisinden indirim tutarıdır. Asgari ücret seviyesinde maaş alanlar için azımsanmayacak bir kazançtır. Asgari geçim indirimi uygulamasının yasal dayanağı 195 sayılı Gelir Vergisi’nin 32. maddesidir. 01.01.2008 sonrası uygulanmaya başlanmıştır.

KİMLER ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN FAYDALANIR?
Sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar da genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden yararlanacaklardır. Buna göre; asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabileceğinden, emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlanarak, gerçek usulde ücret geliri elde edilmesi durumunda, asgari geçim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 Üçüncü çocuk için % 10 (23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 Sayılı Kanunla eklendi) diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

AİLE YAPISINDA DEĞİŞİKLİK OLANLAR NE YAPMASI GEREKİR?
Evlenen, boşanan, ölüm, çocuğu olan yada çocuğu evlenip evden ayrılan kişiler Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında " Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır. Maaşınızdan gelir vergisi kesildiği sürece, izinli de olsanız raporda alsanız asgari geçim indiriminden yararlanırsınız.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?

- Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,

- Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,

- Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,

- Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler ise; asgari geçim indiriminden yararlanamayacaklardır.

İŞVERENİM ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖDEMİYOR

AYŞE KAYACER
Mustafa Bey, ben yaklaşık 2 yıldır bir tekstil atölyesinde çalışıyorum. İşverenimiz maaşımızı ödüyor ancak asgari geçim indiriminden doğan ücretimizi ödemiyor. Ne önerirsiniz bize?

Ayşe hanım, Asgari Geçim İndirimi, Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş ve tüm çalışanlara ailevi durumlarına göre ödenmesi gerekmektedir. Patronunuz tarafından asgari geçim indirimi uygulanmaz ve çalışana ödenmezse işveren hem İş Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu açısından suç işlemiş sayılıyor. Bu durumda işverene İş Kanunu uyarınca işçi başına 153 lira idari para cezası kesiliyor. Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan genel tebliğe göre, asgari geçim indiriminin işçilere ödenmemesi, mükellefler adına mahsup edilmemesi gereken indirim olarak kabul edileceğinden, re’sen ya da ikmalen tarhiyat yapılarak işverene vergi ziyaı cezası kesilecek. Şikayet ise işyerinizin stopaj ödemesinin yapıldığı vergi dairesine veya maliyenin 444 0 189 no’lu şikayet ve ihbar hattına edebilirsiniz.

GERİYE DÖNÜK BAĞKURLU OLMAK

ERDOĞAN AKDAN
Annem 01.01.1958 doğumlu. 04.10.2000 tarihindeki Bağ-Kur affından beri halen aktif Bağ-Kurlu. Ticari faaliyeti 1995’ten şu an süre ve prim emeklilik için yeterli diye Bağ-Kur’dan bilgi aldım. Ancak 60 yaşını beklemeli dediler. 2000 yılı öncesini borçlanırsa hemen emekli olabilir, ancak bu mümkün değil. Sadece SGK’yı mahkemeye verirseniz bu bir ihtimal olabilir denildi. Nasıl bir yol izleyelim sizce.

Erdoğan bey, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünce size verilen bilgiler doğrudur. 04.10.2000 tarih ve sonrasında bayanların kısmi emeklilik için istenen şartlar 15 yıl 5400 gün ve 60 yaş ancak Bağ-Kur’a 02.08.2003 tarihine kadar müracaat etmiş iseniz kayıt olmak için ve kaydınız 04.10.2000 diye yapılmışsa 20.04.1982 ile 04.10.2000 sürelerini mahkeme kararı ile borçlanabilirsiniz.

Kaynak:http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/SON_YILLARIN_GOZDESI_AGI_ASGARI_GECIM_INDIRIMI/27340#.VmKc63bhDIU

Son Güncelleme Tarihi : Monday, 28-03-2016 18:51

© Bu Site Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Çelik İle Telif Haklarına Sahiptir

Web Tasarım: Murat Çelik